KONST PÅ BIO

Folkets Hus och Parker erbjuder unika tillfällen att ta del av välbesökta och populära konstutställningar från museer världen över. Live på bio, där Konst på bio ingår,  har blivit en av Sveriges viktigaste satsningar på kulturtillgänglighet i hela landet och bygger på ett stort antal ideellt engagerade personer ute i landet.

Vårt Folkets Hus samarbetar med Folkets Hus och Parker och kan därför erbjuda Konst på bio vid flera tillfällen per år.

KOMMANDE FÖRESTÄLLNINGAR

Konst på bio är slut för säsongen