BIO KONTRAST

Bio Kontrast är icke-kommersiella biografvisningar för allmänheten.
Kvalitetsfilm med filmval i ett lokalt aktivt programråd.

KOMMANDE FÖRESTÄLLNINGAR

I samarbete med Ulricehamns Turistbyrå och Home of Änglagård. Med bidrag från Sparbanksfonden Ulrica.