BIO KONTRAST

Bio Kontrast är icke-kommersiella biografvisningar för allmänheten.
Lokalt finns Bio Kontrast-föreningar på alla typer av biografer – privata, kommunala och föreningsdrivna.
Bio Kontrast är filmföreningar/programråd som visar kvalitetsfilm för alla.
Föreningarna/programråden finns på ett 40-tal folketshusbiografer över hela landet.

Det finns tre saker som kännetecknar Bio Kontrast:
kvalitetsfilm, filmval i ett lokalt programråd och ett aktivt filmseende.

KOMMANDE FÖRESTÄLLNINGAR

Slut för säsongen.

Torsdagar kl. 19.00 som vanligt.
Biljettpris: 50 kr p.p.
Biljett i dörren. Ej kort.

– – – – – – – – – – – – –