FÖRELÄSNING

Boka Er föreläsning i våra ändamålsenliga lokaler!
På Folkets hus i Ulricehamn finns två fullt tekniskt utrustade föreläsningssalar med 97 alt 219 platser. Dessutom har vi mingel/konferenssal med 75 platser som lämpar sig perfekt för servering.