ANDELSANSÖKAN

BLANKETTER

På baksidan av ansökningsblanketten finns vid var tid gällande stadgar.
Nya stadgar antagna av en enig stämma den 17 Maj 2022.
När Bolagsverket registrerat de nya stadgarna så uppdateras stadgarna på baksidan på ansökan.

Privatpersoner
Företag / Organisationer (Juridiska personer)

Sänd in underskriven blankett i ett korrekt frankerat kuvert till:
Folkets Hus
Föreståndare
Nygatan 24
523 34 Ulricehamn

Observera att alla ansökningar måste gå via post, aldrig email.
Vi jobbar på en enklare lösning.