ANDELSANSÖKAN

BLANKETTER

Privatpersoner
Företag / Organisationer (Juridiska personer)

Sänd in underskriven blankett i ett korrekt frankerat kuvert till:
Folkets Hus
Föreståndare
Nygatan 24
523 34 Ulricehamn

Observera att alla ansökningar måste gå via post, aldrig email.

STADGAR