ANDELSANSÖKAN

BLANKETTER

Privatpersoner
Företag / Organisationer (Juridiska personer)

Vi vill gärna få fler andelsägare i Folkets Hus!

För endast 100:- köper du en andel och kan då vara med och påverka vår verksamhet!

Enligt stadgarna ska alla ansökningar godkännas av styrelsen. Sänd därför in underskriven blankett till:
Folkets Hus
Föreståndare
Nygatan 24
523 34 Ulricehamn

STADGAR