REGLER

Vi välkomnar normalt alla hit till vårt hus. Men på grund av Covid-19 virusets spridning och myndigheters regler är det i nuläget annorlunda. Hur länge dessa regler kommer att gälla vet ingen. Ändras något, då kommer vi att följa det.

Vi släpper in max 50 personer per salong per föreställning. Detta enligt regeringsbeslut den 27 mars 2020. Fri placering i salongen. Boka dina platser om du vill sitta säkert. Ring 0321-13098 när biokassan har öppet för att boka. Biokassan öppnar 20 min innan föreställning. Se föreställningar i ALLA EVENEMANG. Det är gott om plats, du kan sitta för dig själv.

I kassakön:
Ha alltid 2 meters lucka till nästa person framför.

INTE på bio om du har något av följande:
Feber, Hosta, Andningspåverkan, Snuva, Halsont, Huvudvärk, Illamående, Muskel- och ledvärk.

Har du allergi eller astma ?
Flera av Covid-19 symptom liknar de vid allergi.
Se till att du har din allergi- eller astmamedicin uppdaterad och klar.

Ta din allergi- eller astmamedicin. Vänta tills den börjar verka.
Om ALLA symptom försvinner så var det sannolikt din allergi, inte Covid-19.
Du kan komma hit.

Om symptomen kvarstår eller om du är osäker, stanna hemma.
Sök medicinsk hjälp om det blir besvärligt.