REGLER

Vi välkomnar normalt alla hit till vårt hus. Men på grund av Covid-19 virusets spridning och myndigheters regler är det i nuläget annorlunda. Hur länge dessa regler kommer att gälla vet ingen. Ändras något, då kommer vi att följa det.

Vi släpper in max 8 personer per salong per föreställning. Boka dina platser med 2 meters avstånd till person.

I kassakön:
Ha alltid 2 meters lucka till nästa person.

INTE på bio om du har något av följande:
Feber, Hosta, Andningspåverkan, Snuva, Halsont, Huvudvärk, Illamående, Muskel- och/eller ledvärk.

Har du allergi eller astma ?
Flera av Covid-19 symptom liknar dem vid allergi.
Se till att du har din allergi- eller astmamedicin uppdaterad och klar.

Ta din allergi- eller astmamedicin. Vänta tills den börjar verka.
Om ALLA symptom försvinner så var det sannolikt din allergi, inte Covid-19.
Du kan komma hit.

Om symptomen kvarstår eller om du är minsta osäker, stanna hemma.