REGLER

Vi välkomnar normalt alla hit till vårt hus. Men på grund av Covid-19 virusets spridning och myndigheters regler är det i nuläget annorlunda. Hur länge dessa regler kommer att gälla vet ingen. Ändras något, då kommer vi att följa det.

Vi släpper in max 50 personer per salong per föreställning. Biljettsystemet väljer ut platser enligt reglerna.

I kassakön:
Ha alltid 1 meters lucka till nästa person.
Hosta och nys inte på dina medköande.

INTE på bio om du har något av följande:
Feber, Hosta, Andningspåverkan, Snuva, Halsont, Huvudvärk, Illamående, Muskel- och/eller ledvärk.

Har du allergi eller astma ?
Flera av Covid-19 symptom liknar dem vid allergi.
Se till att du har din allergi- eller astmamedicin uppdaterad och klar.

Ta din allergi- eller astmamedicin. Vänta tills den börjar verka.
Om ALLA symptom försvinner så var det sannolikt din allergi, inte Covid-19.
Du kan komma hit.

Om symptomen kvarstår eller om du är minsta osäker, stanna hemma.