REGLER

På grund av de olika Covid-19 virusen, RS-virus och influensavirus finns myndigheters regler och rekommendationer. Dessa följer vi. Ändras något, då följer vi det. HÄR finns Folkhälsomynmdighetens regler och rekommendationer.

Covidpass
Ha ditt covidpass redo att visa, om det skulle behövas.

När du rör dig i huset:
Ha alltid 1 meters lucka till nästa person.
Hosta och nys inte på dina medmänniskor.
Tvätta händerna ofta, om du kommer åt.

Kom INTE hit om du har något av följande:
Feber, Hosta, Andningspåverkan, Snuva, Halsont, Huvudvärk, Illamående.

Har du allergi eller astma ?
Flera av Covid-19 symptom liknar dem vid allergi.
– Se till att du har din allergi- och/eller astmamedicin uppdaterad och klar.
– Ta din allergi- eller astmamedicin i god tid. Vänta tills den får full kraft.

Om ALLA symptom försvinner så var det sannolikt din allergi, inte Covid-19.
Du kan komma hit.

Om symptomen kvarstår eller om du är minsta osäker, stanna hemma.